DPU ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส

          สายงานกิจการนักศึกษา และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ศิษย์หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์(อาคาร ๔) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กำหนดการ

๑๖.๐๐ ทำวัตรร่วมกัน

๑๖.๓๐ อาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรม

๑๗.๑๕ สนทนาธรรมและถามตอบปัญหาธรรม

๑๘.๓๐ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา โทร.๐๒ ๙๕๔ ๗๓๐๐ ต่อ ๖๙๔

dpu