อบอุ่น ประทับใจ..ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

          วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้านักศึกษาใหม่จะพร้อมกันบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อสักการะพระสิทธิธาดา และเคารพผู้ก่อตั้ง อาจารย์สนั่น เกตุทัต และ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง จากนั้นนักศึกษาจะตั้งแถวเพื่อเดินขึ้นห้องประชุมปรีดี พยมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

          จากนั้นอาจารย์วรพงษ์ เดชะศาศวัต รองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาจีนกว่า 1,200 คน โดยภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์และรุ่นพี่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu