ต้อนรับอย่างอบอุ่น DPU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  โดยในช่วงเช้านักศึกษาใหม่จะพร้อมกันบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อสักการะพระสิทธิธาดา และเคารพผู้ก่อตั้ง อาจารย์สนั่น เกตุทัต และ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง จากนั้นนักศึกษาจะตั้งแถวเพื่อเดินขึ้นห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่ต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัย / คณะ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

          จากนั้น ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ต่อด้วยกิจกรรม “เรามาพบกันในวันแรก เพื่อ  startup” สนุกสนานอย่างต่อเนื่องด้วยช่วงสนามทดลองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้คอนเซปต์ เราเรียนรู้กันอย่างไรในโลกยุคอนาคต และ กิจกรรม “Fifty For Freshy”  นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์กับแขกสุดพิเศษ  “ฟิลลิปส์” “ณัทธนพล ทินโรจน์” แชมป์เดอะเฟสเมนคนแรกของโลก นักศึกษาจากวิทยาลัย CIBA มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนี้ด้วย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่จะได้พบกับผู้บริหารวิทยาลัย / คณะ และรุ่นพี่ที่คอยดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิด กิจกรรมต่างๆจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (รอบ2)