ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๑

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาธรรมธัช

          จากนั้นเป็นพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคล โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์  อธิการดีประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ นำพานพุ่มถวายราชสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี พร้อมนำถวายความเคารพพระสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายอาศิรวาท และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

          และในช่วงท้ายประธานในพิธีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับแม่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ด้วยการมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นการแสดงความรักและตอบแทนบุญคุณของแม่ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งประทับใจ  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑