DPU ชวนเยาวชนร่วม Workshop "DPU Youtuber Boot Camp" ค่ายสำหรับผู้มีฝัน อยากเป็น YouTuber

เมื่อ YouTuber สร้างรายได้มหาศาลให้กับวัยรุ่นในยุคดิจิทัล อย่ารอที่จะสร้างโอกาสการเป็นเจ้าของ YouTube Channel  มาร่วม Workshop ในโครงการ "DPU Youtuber Boot Camp" ค่ายสำหรับผู้มีฝัน อยากเป็น YouTuber  พบกับเทคนิคสุดฟังกับ YouTuber มาแรง สไตล์ทีม Buffet Channel พร้อมชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร  ***ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม*** 

dpu

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดสถาบัน และนักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อายุระหว่าง 17-20 ปี

การสมัคร : สมัครผ่านทาง QR Code หรือ www.dpu.ac.th/youtuberbootcamp/apply ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 สิงหาคม 2561

การคัดเลือก :  นัดสัมภาษณ์  วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตทัต 2 ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี

กำหนดจัดแคมป์ : 17-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 337   หรือ  www.dpu.ac.th/youtuberbootcamp