ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ พนมยงค์ คว้ารางวัล Education leadership award ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ได้รับรางวัล Education leadership award ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้ 

dpu

dpu

dpu