ประกาศ! นักศึกษา รหัส 58 - 60 ที่ไม่เคยกู้ตั้งแต่ ปี 1 ประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2561

ประกาศ! ฝ่ายทุกการศึกษา นักศึกษา รหัส 58 - 60 ที่ไม่เคยกู้ตั้งแต่ ปี 1 และประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2561 " สามารถยื่นกู้ได้เฉพาะกลุ่มสาขา กรอ. เท่านั้น  นักศึกษาที่ต้องการยื่นกู้สามารถยื่นเรื่องกู้ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา DPU อาคารอธิการบดี ชั้น 3 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttp://www.dpu.ac.th/fund/upload/content/files/KSS_Full.pdf

 

dpu