ศิลปกรรมฯ โชว์พลังดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ สร้างสรรค์แฟชั่นโชว์ concept “The infinity”

 

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแฟชั่นโชว์แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ The infinity ในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาจำนวน 22 เซต แบ่งเป็นชุดสุภาพบุรุษ ชุดสุภาพสตรี ชุดแม่และเด็ก และชุดสำหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา พร้อมสร้างแบรนด์สู่ธุรกิจแฟชั่น

          โดยคอนเซปต์ The infinity  เป็นการบอกเล่าเรื่องราวแนวโน้มงานแฟชั่น ที่ก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งผลงานการออกแบบ นักศึกษาได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงาน การรับโจทย์จากหน่วยงานเอกชนบริษัทชั้นนำต่างๆ  มาสร้างสรรค์เป็นคอลเลคชั่นแฟชั่นที่สวยงาม ผ่านมุมมองที่แตกต่าง แรงบันดาลใจ และสีสันตามแนวโน้มการออกแบบปี 2018 อีกทั้งยังเน้นการออกแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริงและผ่านการทดลองขายได้จริง ณ ห้างสรรพสินค้าเวตเกตส์เมื่อเดือนมีนาคม 2561  ที่ผ่านมา  จัดขึ้น ณ DPU Hall อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show

fashion show