SURVEY เทคนิคพิชิตฝัน ดันตัวเองสู่รั้วมหา’ลัย

 

dpu

S

Self   สำรวจความสนใจของตัวเอง จุดเด่น ข้อจำกัด อะไรกันน้า....ที่ชอบทำแล้วไม่เบื่อ อะไรทีทำแล้วมีความสุขไปกับมัน

dpu

 

U

University สำรวจข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น ประวัติ หลักสูตร คณะ สาขา เลือกเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยที่สนใจ 3 อันดับ

dpu

 

R

Reallity  สำรวจความเป็นจริง ไม่ยึดติดกับค่านิยม ลองไปสัมผัสกับบรรยากาศจริง บางทีอะไรๆ ที่เจออาจทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าค่าย หรืองาน OPEN HOUSE ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดขึ้นในทุกปี

dpu

 

V

Vary สำรวจความแตกต่าง ของคณะ สาขา ในแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาใดมีงานรองรับหรือเป็นที่ต้องการ ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานในอนาคต วิธีง่ายๆโดยเข้า Google พิมพ์ชื่อวิชาที่ชอบหรือคณะ/สาขาวิชาที่สนใจ

dpu

 

E

Environment สำรวจว่าเพื่อนๆ มีแนวโน้มจะเลือกเรียนคณะ สาขาอะไรบ้าง ดูข้อมูลสถิติการเลือกในแต่ละมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3-6 ปี นี่ก็ส่องจาก Google ได้

dpu

 

Y

Your Family  สำรวจอาชีพของสมาชิกครอบครัว ปรึกษาและวางอนาคตร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน

dpu