ประกาศผลทุน มธบ. รอบที่ 1 ประเภทเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลทุน มธบ. รอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561 สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 111

คลิกดูรายชื่อผู้ได้รับทุน >> ที่นี่ 

dpu

dpu

dpu