คณะศิลปศาสตร์ DPU ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน

คอร์สเรียนภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ DPU ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน สามารถเลือกเรียนได้ในวันเสาร์ แบ่งเป็น 3 รอบ  ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-1200 น.  และวันพุธ แบ่งเป็น 3 รอบ  ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 25 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
          โอกาสสุดท้าย ปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นี้   จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 0-2954-7300 ต่อ 462, 084-522-8093