คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม

         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือกอบรม 2 หลักสูตร สู่ความเป็นมืออาชีพ คือ หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน โดยเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2561 และอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรด้านการจัดการ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 447, 189 หรือ คลิกดูรายละเอียด >> ที่นี่ 

dpu

dpu