ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตร

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ"

          คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ” โดยมี คุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจ

          โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับแม่บ้านมือใหม่ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านรวมถึงการใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจ จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ และ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

อบรมแม่บ้านมืออาชีพ

อบรมแม่บ้านมืออาชีพ

อบรมแม่บ้านมืออาชีพ

อบรมแม่บ้านมืออาชีพ

อบรมแม่บ้านมืออาชีพ

แม่บ้านมืออาชีพ