วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “อ่อนเยาว์ สุขสบาย ทำเองได้” ครั้งที่ 2

 

          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม “อ่อนเยาว์ สุขสบาย ทำเองได้” ครั้งที่ 2 โดยมี พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา  นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ และ ผศ.นพ.พัฒนา  เต็งอำนวย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายในงานอบรมมีการตรวจสุขภาพฟรี ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย สอนปรุงสารบำบัดได้อย่างถูกต้อง

           โดยงานอบรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร. 091-436-0964

สมัครเข้าอบรมออนไลน์ >> คลิกที่นี่ 

dpu