สำรองที่พัก DPU Place ในช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตร

สำรองที่พัก DPU Place ในช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตร