DPU ชวนทำดีร่วมบริจาคกล่อง UHT อาสาสร้างหลังคาเขียว

          dpu

 

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท เต็ดตราแพ็ค ประเทศไทย จำกัด ลงนามความร่วมมือในโครงการ DPU อาสาหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อผึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมี ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จำกัด จรดปากกาลงนาม และมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

           โดยการร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษา และประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ได้จากการบริจาคจากนักศึกษาและประชาชน เพื่อนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาให้กับชุมชนในโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้

            จากนั้น คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ประกาศข่าว TV 360 องศา ได้มาให้ความรู้ถึงความสำคัญของรีไซเคิลเพื่อโลกของเรา พร้อมการเวิร์คช็อปให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับวิธีการนำกล่อง UHT มารีไซเคิล โดย คุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จำกัด

            สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคกล่องนม สามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคชั้น 1 อาคาร 10 หรือที่สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu