ยินดีกับความสำเร็จกับ ป.โท “วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ”

          สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ DPU จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียติจาก ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และ รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          นอกจากนี้ยังมี ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย กรรมการบริหารหลักสูตร  นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ระหว่างคณาจารย์ ลูกศิษย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu