CADT ชวนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท

           dpu

          วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ชวนนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ที่มีสัญชาติไทย จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท  และเพื่อเป็นการสานฝันให้กับน้องๆ ที่อยากทำงานด้านการบินได้มีประสบการณ์ให้การแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับการบิน และเป็นการปูพื้นฐานให้กับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพการบิน โดยจะมีการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            น้องๆ ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมโทร .0-2588-6060 ต่อ 100 หรือ 092-549-8992 หรือคลิกดูรายละเอียดที่ http://cadt.dpu.ac.th/news/14/

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

Download ใบสมัคร  >>> CLICK 

Download รายละเอียดโครงการ  >>> CLICK

dpu