ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดค่าย “เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดค่าย “เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายกับดิจิทัลและนวัตกรรม” โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และการบรรยาย หัวข้อ “หนุ่มสาววัยใส อยู่อย่างไรไม่ติดคุก” โดย ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และการบรรยาย หัวข้อ “เล่น Social Media อย่างไรไม่ให้ติดคุก” โดย อาจารย์จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานที่ศาลปกครองและพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุศาลปกครอง พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสันทนาการ ศึกษากระบวนวิธีพิจารณาในศาล โดยสถานการณ์สมมุติ (ศาลจำลอง) ตลอดจนร่วมสนุกไปกับกิจกรรมความพร้อมก่อน Walk Rally สุดมันส์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-14 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          กิจกรรมค่ายเยาวชนกฎหมาย ได้รับความสนใจจากน้องๆ ม.ปลายอย่างล้นหลามในทุกๆปี ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 39 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ น้องๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ และเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย ปูเส้นทางสู่การเป็นนักกฎหมายในอนาคต พร้อมเปิดประตูต้อนรับน้องๆ เข้าสู่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

“เยาวชนกฎหมาย” ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชน ครั้งที่ 6

 

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6