คณะศิลปศาสตร์ DPU ชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าคอร์สเรียน

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน สามารถเลือกเรียนได้ในวันเสาร์ แบ่งเป็น 3 รอบ  ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-1200 น.  และวันพุธ แบ่งเป็น 3 รอบ  ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 25 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 0-2954-7300 ต่อ 462, 084-522-8093

dpu