50 ปี DPU นำการศึกษาสู่อนาคต..ทุกความสำเร็จ ล้วนมีเรื่องราว

50 ปี DPU นำการศึกษาสู่อนาคต..ทุกความสำเร็จ ล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำดีเสมอ 50 ปี กับ 50 ภาพสุดแสนประทับใจครอบครัวธุรกิจบัณฑิตย์  

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu