DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภททุนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาทุนกีฬา ประเภทกีฬาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย-หญิง), เปตอง, ฟุตซอล (ชาย), บาสเกตบอล (ชาย-หญิง), วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง), ยูโด, เทควันโด, คาราเต้-โด, ดาบไทย, หมากกระดาน, ว่ายน้ำ โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร.0-2954-7300 ต่อ 676, 312, 206

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html

หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

หลักฐานในการสมัคร 

  1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. ใบรับรองการศึกษา
  5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
  6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

    dpu