แบกเป้เที่ยว เรียนรู้อาเซียนกับ โครงการ Backpack to ASEAN+China

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน รุ่นที่ 6 (Backpack to ASEAN+China) จำนวน 15 ทีม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มากล่าวต้อนรับน้องๆ และแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ  

          ด้านอาจารย์กัลยา สว่างคง อาจารย์จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาให้ข้อมูลน้องๆ ในการเตรียมตัวท่องเที่ยวให้สนุกและปลอดภัย ต่อด้วยคุณธนัชพร  เทพทวี จากฝ่ายสื่อสารแบรนด์ ที่มาให้คำแนะนำในการถ่ายคลิปวีดีโอตลอดทริปการเดินทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน และการแนะนำการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพในต่างประเทศ โดย อาจารย์เอกสิทธิ์ รักษาเพชร จากสายงานกิจการนักศึกษา โดยนักศึกษา Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6 นี้มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu