นักศึกษาสาขา CT สอบได้ Cert จาก MikroTik

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา CT ทุกท่านที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านได้ Certificates จาก MikroTik ทั้ง 2 หลักสูตร MTCNA และ MTCTCE

หมายเหตุ งานนี้นักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ^^

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์