เชิญเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 จ้าาา