ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมฯ ประจำปี 2557