การติดต่อ

อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
Dr. Chaiyaporn Khemapatapan

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

 • Tel: 029547300 ต่อ 703
  (ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)
 • E-mail: chaiyaporn@dpu.ac.th 
 • fb messenger:  m.me/ct.dpu
 • Line:  @ct.dpu
นางสาวกุลธรา  อานนท์
 • Tel: 02-954-7615, 02-954-7300 ต่อ 601  (อังคาร - เสาร์ 9.00 - 17.00)
 • E-mail: kuntara.arn@dpu.ac.th
 • Facebook: www.facebook.com/Kuntara.arn
 • fb messenger:  m.me/ct.dpu
 • Line:  @ct.dpu

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
Facebook : www.facebook.com/CT.DPU
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)