หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

ประกาศรายงานตัวพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายงานตัวพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561