หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2559 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรายงานตัวบัณฑิตได้แล้วนะคะ รายละเอียดดังนี้

นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2559 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรายงานตัวบัณฑิตได้แล้วนะคะ รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่