ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (5 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: ปั้นนักบัญชีรุ่นใหม่ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 8

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับพัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหารจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 4 เพื่อปั้นนักบัญชีรุ่นใหม่สู่ตลาดอาเซียน

2. คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: DigiC เส้นทางนักการตลาดดิจิทัล (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 13

edusiamrath@gmail.com DigiC ชื่อหลักสูตรใหม่ฟังดูเก๋ไก๋ จากรั้วธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสื่อสารการตลาดดิจิทัล พร้อมเปิดห้องเรียนในปีการศึกษา 2560 นี้ ตอบสนองนโยบายThailand 4.0 สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลหน้าใหม่ก่อนเรียนจบ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวแนะนำหลักสูตร DigiC ว่าเป็นหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาที่มี DNA ใหม่ เป็น DNA...

3. คอลัมน์ ฮาวทูสตาร์ตอัพ: แอพโรคยา ปรมาลาภา การมีแอพเป็นลาภอันประเสริฐ (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 29

วีรพล สวรรค์พิทักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์werapol.swk@dpu.ac.th "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"ใครๆ ก็ปรารถนาสิ่งนี้ แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ จากข้อมูลพบว่าจำนวนโรคภัยไข้เจ็บบนโลกเรามีมากขึ้นเรื่อยๆ ดูตัวเลขแล้วอย่าตกใจว่ามีจำนวนมากกว่า 3 หมื่นโรค ยกตัวอย่างโรคเบาหวาน องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่าช่วง 35 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น 4...

4. ชนช้างกราฟิก ปีที่ 2 โจทย์สุดท้าย ตัดสินแชมป์ชุมชนคุณธรรม วัดนาอุดมวนาราม จ.มุกดาหาร (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 13

...เป็นพื้นที่สุดท้าย น้องๆ ทั้ง 10 ทีม ได้มีโอกาสเติมพลังการสร้างสรรค์กับนักออกแบบมืออาชีพ ที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อต่อยอดสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบ อาจารย์ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ทั้ง 10 ทีม ว่า "สำหรับความรู้ที่ได้ให้กับน้องๆ ในวันนี้ คือ Brand Identity and Packaging Desing...

5. ภาพข่าว: ปั้นนักบัญชีรุ่นใหม่ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 17

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหาร จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปั้นนักบัญชีรุ่นใหม่สู่ตลาดอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้