ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ร่วมสมัย: 'มอง' สีสันภาพถ่ายนานาชาติ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 9

...ได้ตัดสินผลงานภาพถ่ายให้ได้รับรางวัลจำนวน 16 ชิ้น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงานภาพถ่ายชื่อ "Destiny" ของนักถ่ายภาพชาวไทย นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ อายุ 40 ปี จากข้อมูลประวัติและผลงาน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทางด้านการตลาดเริ่มมีความสนใจและจริงจังกับการถ่ายภาพมากว่า 7 ปี ด้วยความรักงานด้านการถ่ายภาพและต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต จึงได้ทุ่มเทให้กับการถ่ายภาพ จนยึดเป็นอาชีพ...

2. คอลัมน์ ห้องใต้หลังคา (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 20

โดย...พลูโตน้อย การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษาผลงานโดยคณาจารย์จากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะให้ความกระจ่างและรู้จักกับการศึกษา 4.0 ของไทยมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเวลานานแล้วที่การศึกษาของไทยเราพ่ายแพ้และจมปลักกับบ่อของปัญหามาเป็นเวลานาน การศึกษา 4.0 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่การศึกษาอย่างดียิ่ง ราคา 290 บาท ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นำ...

3. คอลัมน์ ห้องใต้หลังคา (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 20

โดย...พลูโตน้อย การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษาผลงานโดยคณาจารย์จากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะให้ความกระจ่างและรู้จักกับการศึกษา 4.0 ของไทยมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเวลานานแล้วที่การศึกษาของไทยเราพ่ายแพ้และจมปลักกับบ่อของปัญหามาเป็นเวลานาน การศึกษา 4.0 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่การศึกษาอย่างดียิ่ง ราคา 290 บาท ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นำ...