ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (3 ข่าว)

 

1. ไขคำตอบ"โรงเรียน-ครู"อยู่อย่างไรในยุค4.0? ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 10

...นักศึกษา นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของประเทศ ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มต้นอธิบาย การศึกษา 4.0 ว่าพัฒนาการของการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความได้ แต่เป็นการศึกษาที่แท้จริงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ออก...

2. ภาพข่าว: เพิ่มศักยภาพ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 19

...ศ.ดร. บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเดวิด กู๊ด รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและ รีสอร์ตในเครือเซ็นทารา ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา

3. ไขคำตอบ"โรงเรียน-ครู"อยู่อย่างไรในยุค4.0? ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 10

...นักศึกษา นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของประเทศ ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มต้นอธิบาย การศึกษา 4.0 ว่าพัฒนาการของการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความได้ แต่เป็นการศึกษาที่แท้จริงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ออก...