ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 11 มีนาคม 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (4 ข่าว)

 

'ม.ธุรกิจบัณฑิตย์- 6 บริษัทเอกชน'  
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 12 มี.ค. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB  143,748.00

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่-เน้นทักษะด้านอารมณ์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) และ DPU X แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 6 แห่ง จัดตั้ง ดีพี สคูล (DP School) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้น การพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในด้านทักษะด้านอารมณ์(Soft Skills) ในด้าน...

ภาพข่าว: อบรมสื่อการสอน - (มีภาพ)  
มติชน | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  44,088.00

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยียุค 5G ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนโลก โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บ.เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการใช้ iPad ร่วมกับ Application ของ Apple ที่ DPU Maker Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

คอลัมน์ ทดเวลาเจ็บ  
สยามกีฬา | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 16 | PR Value THB  284,775.00

...ครั้งหลายคราดูการตัดสินของท่านเปาบอลไทย กับการตัดสินของท่านเปาลีกแดนผู้ดี ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่า มันมีข้อแตกต่างห่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว มากันที่เรื่องการศึกษากันนิดนึงโดยทาง คณะนิเทศศาสตร์ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านคลองประปา ได้เปิดรับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แถมพิเศษไปกว่านั้น ป.โท นิเทศ ปีนี้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียน หลังจาก...

ภาพข่าว: ร่วมมือ - (มีภาพ)  
เดลินิวส์ | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB  65,340.00

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce) ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคธุรกิจดิจิทัล