ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 31 มกราคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (6 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: ปั้นแบรนด์แฟชั่นยุค 4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 26

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เชิญร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น 102 ชั่วโมง ภายใต้คอนเซปต์ "ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0" เช่น รู้ทัน Thailand 4.0 เชิงรุกบุกจีน, รวยทางลัดกับนวัตกรรมทาง ความคิดเปลี่ยนธุรกิจแฟชั่น, โมเดลธุรกิจพิชิตตลาดแฟชั่น 4.0, เสริมทัพ start up ด้วยเทคโนโลยีการเงิน,...

2. คอลัมน์ ย่อยข่าว: เปิดโผ14ยัดห่วงสาวคัดซีเกมส์ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
สยามกีฬา ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า 9

...การประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคตัดเลือกตัวครั้งที่ 1 จำนวน 14 คน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันรายการซีเกมส์ออกมาแล้ว ดังนี้ 1.ชลิสา ชำนาญวารี 2.วิภาพร แซ่ฉั่ว 3.อัจฉรา กายชัยภูมิ สังกัดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 4.เพ็ญพรรณ โยธ่นันท์ 5.ภัทราวดี จันทรบุตร 6.ณัชวรินทร์ บัวพา สังกัดสโมสรศรีสะเกษ, 7.นฤมล บ้านหมู่ 8.กนกวรรณ ประจวบสุข 9.ธิดาพร ไม้หอม สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 10.สุรีย์...

3. สสส.-DPUเสวนาครูมืออาชีพสื่อสารให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขเด็กเก่งกว่าเอื้อเฟื้อสอนเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่า (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า 14,15

สสส.-วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ NEW BUSINESS DNA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดอภิปรายครูมืออาชีพต้องใช้ศาสตร์การสอน อีกทั้งต้องรักเด็ก สื่อสารให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สอนให้เด็ก Learning by Doing เด็กเก่งกว่าเอื้อเฟื้อสอนเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่า รร.ที่เป็นต้นแบบผู้บริหารต้องเปิดใจกว้าง ให้ครูโค้ชชิ่งได้อย่างเต็มที่ สร้างเด็กเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยยุทธศาสตร์การเรียนการสอน สัมมนา...

4. คอลัมน์ sme monitor: แหล่งทุนกับการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
SME Thailand ฉบับวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 20,21

5. คอลัมน์ biz move: หุ่นดินสอ เทโบ้ หนุนธุรกิจ บริการไทยก้าวสู่ยุค 4.0 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
SME Thailand ฉบับวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 16

6. คอลัมน์ be strategic: เกอร์ แกลมปิ้ง หมากเด็ดของมองโกล (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>