ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 10 มีนาคม 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (2 ข่าว)

 

ภาพข่าว: ร่วมมือ - (มีภาพ)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) | 11 มี.ค. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB  65,340.00

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)ลงนามความร่วมมือภาคเอกชน 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce) ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคธุรกิจดิจิทัล --จบ-- --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 มี.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--

คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว: ยุบพรรคไทยรักษาชาติ วิบากกรรม 3 หัวขบวน ปรีชาพล-จาตุรนต์-ณัฐวุฒิ - (มีภาพ)  
ข่าวสด | 10 มี.ค. 2562 | หน้า 4 | PR Value THB  581,724.00

...ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. ลาเพื่อไทยมาประจำการพรรค ทษช. อดีตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และอดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุย่าง 44 เกิด 4 มิ.ย.2518 ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนักพูดมาเล่นการเมือง เข้าสังกัดพรรคชาติพัฒนา ลงสมัครรับเลือกตั้ง 6 ม.ค. 2544 พ่าย...