ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 06 มีนาคม 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (2 ข่าว)

 

โบรกชี้ปัจจัยกระทบCPNREIT มองต่าง'ซื้อ'ได้กับให้'เต็มมูลค่า' - (มีภาพ)  
มิติหุ้น | 06 มี.ค. 2562 | หน้า 5 | PR Value THB  51,586.50

...การเต็มรูปแบบเต็มปี หลังเสร็จสิ้นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในไตรมาส 3/61 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังแนะนำ "ทยอยซื้อ" CPNREIT เพื่อรับเงินปันผลระยะยาว โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 26.70 บาท และ ประเมินเงินปันผล (DPU) ปีนี้ ที่ 1.603 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ CPNREIT ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 4/61 เท่ากับ 0.4163 บาทต่อหน่วย คิดเป็น Dividend Yield ราว 1.54% (จ่ายรายไตรมาส) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 มี.ค.นี้ แวว NAV...

คอลัมน์ DIGI: ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดออนไลน์ - (มีภาพ)  
อปท. นิวส์ | 01 มี.ค. 2562 | หน้า 18 | PR Value THB  102,195.00

...Keyword: อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์