ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 29 มกราคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (2 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ รายงานวรรณกรรม (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

...ยงยุทธ สินพิบูลย์, ฉลาด สมพงศ์, ชูชาติครุฑใจกล้า, ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ เป็นต้น. ..ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ "การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา" เปิดงาน / ให้ข้อคิดเห็นการวิจัย 4.0 โดย รศ.ดร.ศิริเดชสุขีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิทยากรเสวนานำโดย 1. รอง...

2. ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: เปิดโลก (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า 4

สมพร สุนทรธำรง กรรมการโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด นำทีมชนะเลิศจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชมแฟชั่นโชว์ของบุนกะแฟชั่นคอลเลจ พร้อมท่องกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น --จบ-- --ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--