ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (3 ข่าว)

 

คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้? - (มีภาพ)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) | 13 ก.พ. 2562 | หน้า 6 | PR Value THB  325,008.00

...เพราะถ้านายกฯ ไม่ช่วยดูแลเรื่องนี้ ก็ไม่รู้คนไทย ผู้ประกอบการไทย สินค้าไทยจะหันหน้าไปพึ่งใคร! ชัย เฮดเดอร์ chai.n@thairath.co.th อบรมธรรมชาติบำบัดฝุ่น เรียน คุณชัย เฮดเดอร์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผมเข้ามาบริหาร มีวิสัยทัศน์ว่า เราจะ "สอนคนให้เป็นหมอ และสอนหมอให้เป็นคน" นอกจากจัดหลักสูตรปริญญาตรีบูรณาการความงามและสุขภาพ ปริญญาตรีการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ-การแพทย์แผนไทยแล้ว ยัง...

คอลัมน์ กิจกรรมสุขภาพ  
ข่าวสด | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  83,011.50

ks_health@yahoo.com ...สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น หัวข้อ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ...

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมต้านวิกฤติฝุ่นจิ๋ว  
เดลินิวส์ | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB  54,780.00

...สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ในวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 7 มธบ. เพื่อใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น สอบถาม โทร.06-2350-9988.