ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งที่มา : dpu

  www.iqnewsclip.com | InfoQuest Limited  
   
 

DPU News (6 ข่าว)

 

คอลัมน์ กิจกรรมสุขภาพ  
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  83,011.50

ks_health@yahoo.com ...สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น หัวข้อ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิ...

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมต้านวิกฤติฝุ่นจิ๋ว  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) | 12 ก.พ. 2562 | หน้า 22 | PR Value THB  54,780.00

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ในวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 7 มธบ. เพื่อใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น สอบถาม โทร.06-2350-9988. --จบ-- --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--

ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย DPUอบรมใช้ธรรมชาติบำบัดสู้  
สยามรัฐ | 11 ก.พ. 2562 | หน้า 9 | PR Value THB  27,999.00

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก.สาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จะจัดอบรม"ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" โดยใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น มีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ อากาศ วสิกชาติ, "ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว", แผนไทยนายทองเอกตัวจริง...แก้...

พลิกกระแส 'จีนบุก' เป็นโอกาส คบค้า-ฝึกภาษา-ทำธุรกิจ - (มีภาพ)  
กรุงเทพธุรกิจ | 11 ก.พ. 2562 | หน้า 16,15 | PR Value THB  687,024.00

...คณะนานาชาติ สอนเป็นภาษาจีนและอังกฤษ ระดับปริญญาตรี-เอก จำนวน 11 หลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่จะมาเรียนพร้อมจัดหอพักไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่า ในอนาคตจะนักศึกษาจีนมาเรียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ขณะที่ ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจีนมาเรียน 3,000 คน ถือว่ามากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน (China-ASEAN Inter national...

รู้เท่าทันคบค้า-ฝึกภาษาทำ 'ธุรกิจ' พลิกกระแส 'จีนบุกไทย' เป็นโอกาส - (มีภาพ)  
คม ชัด ลึก | 11 ก.พ. 2562 | หน้า 1,11 | PR Value THB  1,223,574.00

...นานาชาติ สอนเป็นภาษาจีนและอังกฤษ ระดับปริญญาตรี-เอก จำนวน 11 หลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่จะมาเรียนพร้อมจัดหอพักไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาจีนมาเรียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ขณะที่ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจีนมาเรียน 3,000 คน ถือว่ามากที่สุดในขณะนี้ กล่าวว่าที่นักศึกษาจีนมาเรียนที่ มธบ.มากอาจจะเป็นเพราะเปิดมา...

คอลัมน์ ปรากฏการณ์ข่าว: อบรมสร้างความรู้ ใช้แผนไทย-ธรรมชาติบำบัดฝุ่น - (มีภาพ)  
มติชน | 11 ก.พ. 2562 | หน้า 18 | PR Value THB  71,098.50

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น โดยภายในงานจะมีหัวข้อพูดคุยที่น่าสนใจ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ...