ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งที่มา : dpu

 

DPU News (2 ข่าว)

 

ภาพข่าว: เปิดโครงการ - (มีภาพ)  
สยามกีฬา | 10 ก.พ. 2562 | หน้า 14 | PR Value THB  43,389.00

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคึสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ึครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) กล่าวรายงานในพิธี ณ...

คอลัมน์ ปรากฏการณ์ข่าว: อบรมสร้างความรู้ ใช้แผนไทย-ธรรมชาติบำบัดฝุ่น - (มีภาพ)  
มติชน (กรอบบ่าย) | 11 ก.พ. 2562 | หน้า 18 | PR Value THB  71,098.50

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญบุคลากรการแพทย์ ผู้รักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมสร้างความรู้ "ฝุ่นเงียบกินเรียบพลเมืองไทย" ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น โดยภายในงานจะมีหัวข้อพูดคุยที่น่าสนใจ อาทิ "ฝุ่นเงียบกลืนเรียบพลเมืองไทย แต่เรามีทางออก" Clean Body & Clean Air โดย นพ.บรรจบ...