ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (6 ข่าว)

 

คอลัมน์ ยกนิ้วให้: ว.พณิชยการ'เชตุพน-บางนา' แชมป์แข่งขันสัมมาอาชีวบัญชีฯ - (มีภาพ)  
มติชน (กรอบบ่าย) | 09 ก.พ. 2562 | หน้า 17 | PR Value THB  80,124.00

...และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ภายใต้ ชื่อโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ปี 6 จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น.ส.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มธบ.กล่าวว่า ตลาดแรงงานด้าน...

คอลัมน์ โฟกัสนักการเมืองรุ่นใหม่: 'เจษฎา ศรีสุข' คนหนุ่มรุ่นใหม่ 'รปช.' 'งานการเมืองต้องฟังเสียงประชาชน แม้เสียงเดียวยิ่งต้องฟัง' - (มีภาพ)  
ไทยโพสต์ | 08 ก.พ. 2562 | หน้า 8 | PR Value THB  253,393.50

...คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจเลือกที่จะลงเล่นการเมือง ภายใต้ความเชื่อของตนเองที่ว่า "งานการเมือง ต้องฟังเสียงประชาชน แม้เสียงเดียว ยิ่งต้องฟัง" ทนายเอก อายุ 35 ปี การศึกษา จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจบการศึกษาได้เข้าเป็นทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทเอกชน บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น เคย...

ภาพข่าว: จัดแข่งบัญชีชิงถ้วยพระเทพฯ - (มีภาพ)  
ไทยโพสต์ | 08 ก.พ. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  25,551.00

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) กล่าวรายงานในพิธี ณ ห้อง...

คอลัมน์ ยกนิ้วให้: ว.พณิชยการ'เชตุพน-บางนา' แชมป์แข่งขันสัมมาอาชีวบัญชีฯ - (มีภาพ)  
มติชน | 08 ก.พ. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  82,665.00

...และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ภายใต้ ชื่อโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ปี 6 จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น.ส.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มธบ.กล่าวว่า ตลาดแรงงานด้าน...

'มธบ.'แข่งตอบปัญหาทางบัญชี  
ข่าวสด | 08 ก.พ. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB  142,452.00

ชิงรางวัลพระราชทาน'สมเด็จพระเทพฯ' ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงานสำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่า งานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลน...

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แข่งตอบบัญชี - (มีภาพ)  
มติชน | 08 ก.พ. 2562 | หน้า 4 | PR Value THB  86,304.00

พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ศิริเดช คำสุพรหม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ