ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 06 มิถุนายน 2561

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (1 ข่าว)

 

คอลัมน์ สัมมนาสารพัน: รู้ทันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - (มีภาพ)  
ไทยโพสต์ | 06 มิ.ย. 2561 | หน้า 17 | PR Value THB  48,705.00

...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-15.15 ณ ห้องประชุม สนม สุทธิพิทักษ์ ชั้น 1 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 06-4934-5393, 08-2017-9996