ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 12 พฤษภาคม 2561

แหล่งที่มา : dpu

 

DPU News (1 ข่าว)

 

นิเทศฯ DPU ปลูกฝัง "การให้" สนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย" - (มีภาพ)  
ไทยโพสต์ | 12 พ.ค. 2561 | หน้า 16 | PR Value THB  130,993.50

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ปลูกฝัง “การให้” ผ่านการเรียนการสอนในวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยนักศึกษารับฟังการบรรยายภารกิจของสภากาชาดไทยและวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ผศ.สุรางคณา ณ นคร อาจารย์ประจำวิชา เผยว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (Project Method) และ...