ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤษภาคม 2561

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (2 ข่าว)

 

นศ.หนุนภารกิจสภากาชาดไทย - (มีภาพ)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 10 พ.ค. 2561 | หน้า 20 | PR Value THB  82,615.50

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ปลูกฝัง "การให้" ผ่านการเรียนการสอนในวิชาการสื่อสารการตลาดเชิง บูรณาการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยนักศึกษารับฟังการบรรยายภารกิจของสภากาชาดไทย และวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่านักศึกษาสนใจและตั้งใจที่จะ...

คอลัมน์ Education Alert  
ประชาชาติธุรกิจ | 10 พ.ค. 2561 | หน้า 30 | PR Value THB  81,202.50

...การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนทุน พสวท. ให้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสมาแล้วสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย เพียงแค่นำคะแนน GAT/PAT/ONET มายื่นสมัครเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมรายงานตัว รับทุนการศึกษา 12,500 บาททันที ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 111 หรือสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา...