ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 08 พฤษภาคม 2561

แหล่งที่มา : dpu

 

DPU News (3 ข่าว)

 

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิต  
มติชน (กรอบบ่าย) | 09 พ.ค. 2561 | หน้า 21 | PR Value THB  67,332.00

...ศรีอยุธยา มรภ.มหาสารคาม มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.ลำปาง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ มรภ.สงขลา มรภ.สวนสุนันทา มรภ.สุรินทร์ มรภ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยสันตพล -...

คอลัมน์ แวดวงของเรา: เจาะลึกทุกแง่มุมอาชีพแอร์&สจ๊วต  
สยามรัฐ | 08 พ.ค. 2561 | หน้า 11 | PR Value THB  25,041.00

edusiamrath@gmail.com วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรมเรียนรู้เจาะลึกทุกแง่มุมจากตัวแม่ "แอร์ & สจ๊วต"ของหลากหลายสายการบิน พร้อมค้นหาศักยภาพของคุณ และประเมินว่าคุณเหมาะกับสายการบินไหนแบบต่อตัวต่อ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสายการบิน อบรมระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน...

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: คุรุสภารับรองป.บัณฑิต35ม.  
มติชน | 08 พ.ค. 2561 | หน้า 21 | PR Value THB  66,262.50

...ศรีอยุธยา มรภ.มหาสารคาม มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.ลำปาง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ มรภ.สงขลา มรภ.สวนสุนันทา มรภ.สุรินทร์ มรภ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยสันตพล