ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 03 เมษายน 2561

แหล่งที่มา : dpu

 DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ DIGICO: การอยู่รอดอย่างปลอดภัยของ "เยาวชน" กับทักษะการเรียนรู้ "สื่อ" ในโลกยุคดิจิทัล (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 18

2. คอลัมน์ PARTY ALMANAC February 2018 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
Hiso Party ฉบับวันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2561 หน้า 74,75,76,77

3. Expert on China (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
Hiso Party ฉบับวันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2561 หน้า 58