ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 02 เมษายน 2561

แหล่งที่มา : dpu

DPU News  (1 ข่าว)

 

1. มหาวิทยาลัยปรับตัวรับ'ดิจิทัล'เล็ง 5 ปีผลิตบุคลากร'5 แสนคน' (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 1,2

...Readiness) ได้อันดับ ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบในช่วง 3 ปีก่อน (2557-2559) ขณะที่จำนวนคนที่ทำงานด้านไอซีทีปี 2559 มี 374,000 คน แบ่งเป็นชาย 68.8% และ หญิง 31.2% ส่วนใหญ่ทำงานในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง 77.5% มธบ.เปิดวิศวกรวิเคราะห์ข้อมูล นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเทคโนโลยี ฐาน...