ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (2 ข่าว)

 

1. บทความพิเศษ: เรื่องง่ายๆ กับปัญหาในกระบวนการสอบสวน (dpu) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 36

...กระบวนการยุติธรรมและการสอบสวนจึงต้องปฏิรูปและได้รับการพัฒนาเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม บรรณานุกรม เลโอนาร์โด ชัชชา. (2560). เรื่องง่ายๆ. กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลีศิพร โกวิท. (2551). ความเป็นภววิสัยของการสอบสวน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://libdoc.dpu.ac.th/thesis. สืบค้นเมื่อ [16 มกราคม 2561].อิราวดี ไตลังคะ. (2545). ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2. คอลัมน์ ทดเวลาเจ็บ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 4,5