ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2561

แหล่งที่มา : DPU

   

  DPU News  (5 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ชุมทางครู (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ.) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 21

...เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของตน เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครผ่านออนไลน์ www.KMITL-PreGATPAT61.com ถึง 7 ก.พ. ดูรายละเอียด www.facebook.com/usierraTH/...คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ"ฟรี!! เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับแม่บ้านมือใหม่ และของตกแต่งบ้าน รวมถึงการใช้อุปกรณ์...

2. คอลัมน์ ชุมทางครู (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ.) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 21

...เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของตน เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครผ่านออนไลน์ www.KMITL-PreGATPAT61.com ถึง 7 ก.พ. ดูรายละเอียด www.facebook.com/usierraTH/...คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ"ฟรี!! เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับแม่บ้านมือใหม่ และของตกแต่งบ้าน รวมถึงการใช้อุปกรณ์...

3. ภาพข่าว: แนวสุขภาพ (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 19

...ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และนพ.สมพร คำผง ประธาน เฮลธ์แคร์ เอ๊กซ์เปิร์ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพการให้บริการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพอย่างครบวงจร

4. ภาพข่าว: เรียนรู้กฎหมาย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 24

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดค่ายเยาวชนปูเส้นทางสร้างฝันปั้นนักกฎหมาย ครั้งที่ 4 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 90 คนจาก 42 โรงเรียนเข้าร่วม เพื่อเรียนรู้กระบวนการกฎหมายเบื้องต้น ณ คณะนิติศาสตร์ มธบ.เมื่อเร็ว ๆ นี้

5. แชมป์ลูกหนัง 'ราชมงคลธัญบุรีเกมส์' ครั้งที่ 45 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 37