ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2561

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (3 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: แนวสุขภาพ (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 19

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และนพ.สมพร คำผง ประธาน เฮลธ์แคร์ เอ๊กซ์เปิร์ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพการให้บริการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพอย่างครบวงจร --จบ-- --ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--

2. ภาพข่าว: เรียนรู้กฎหมาย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 24

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดค่ายเยาวชนปูเส้นทางสร้างฝันปั้นนักกฎหมาย ครั้งที่ 4 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 90 คนจาก 42 โรงเรียนเข้าร่วม เพื่อเรียนรู้กระบวนการกฎหมายเบื้องต้น ณ คณะนิติศาสตร์ มธบ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ --จบ-- --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--

3. คอลัมน์ DIGI: 5 พฤติกรรมเพื่อน Like ในโลก สังคม Facebook (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 18